Rok 2008
Rokiem Przyrody w PTTK

Informacja o realizacji zadań w ramach "Roku Przyrody w PTTK"

 

 

 

Warszawa, maj 2008 r.
przygotował Paweł Zań